Verwijswijzer

Hoe verwijs je in een onderzoeksverslag naar gebruikte literatuur? En naar andere bronnen, zoals foto’s, filmpjes of websites? Hoe vermeld je je bronnen volledig en correct in de literatuurlijst? Wanneer gebruik je tabellen en grafieken, en hoe zorg je ervoor dat deze overzichtelijk en informatief zijn?

In de Verwijswijzer vind je op al deze vragen een antwoord. Van vrijwel iedere denkbare bron is een voorbeeld opgenomen. Basis van het boek vormen de internationaal gebruikte APA-richtlijnen.

De Verwijswijzer is primair bedoeld voor studenten in het hbo. Het boek zet op heldere wijze de basisbeginselen van wetenschappelijk rapporteren uiteen en is hét naslagwerk voor opleidingen die in werkstukken en verslaglegging willen aansluiten bij de APA-richtlijnen.

ISBN: 978-90-818838-0-1 € 13,95